Hidrolik Sistem Parçaları ve Görevleri

24.08.2019

Basınçlı sıkıştırılamaz hidrolik sıvıları kullanarak enerji aktaran her sistem bir hidrolik sistemdir. Yani, bir kapta depolanan hidrolik bir sıvıya bir basınç uygulandığında, her yöne eşit olarak dağıtılacaktır. Bu enerji aktarımı sonucunda üretilen hidrolik enerji, eşyaların kaldırılması, tutulması ve taşınması gibi uygulamalar için kullanılır. Sıvıları doğrudan bir boru hattından aktarmak hiçbir hidrolik basınç oluşturmaz. Bunun yerine, sistem hidrolik pompa, hidrolik silindir, hidrolik motor, hidrolik kontrol valfleri, filtre, rezervuar vb. Gibi farklı hidrolik bileşenlerden oluşur. Verimli bir hidrolik sistem oluşturmak için uygun projelendirilmesi ve bir takım hesaplamalar yapılması gerekir. Bu yazının amacı, okuyucuların hidrolik sistem bileşenlerini ve işlevlerini tanımlamasına yardımcı olmaktır.

Hidrolik Tank (Depo)

Her hidrolik sistemin can damarı hidrolik yağdır. Hidrolik sistemi çalıştırmak için gereken bu yağ, bir rezervuar-tankta depolanır. Rezervuarın büyüklüğü, hidrolik sisteme ve kullanılan uygulamaya bağlı olarak değişecektir. Hidrolik tank dizayn etmek basit bir depolama tankı yapmak değildir, uyulması gereken kriterler ve yapılması gereken hesaplamalar vardır. Hidrolik yağın içinde sıkışan hava havalandırma gibi sorunlara neden olur. Bu nedenle, bir hazne sıkışmış havayı çıkaracak ve basınçlı hidrolik sıvısını soğutacak şekilde tasarlanır. Ayrıca, sistemde hidrolik silindirlerin hacimleri düşünülmeli açık pozisyonlarda tanktaki yağın bitebileceği ya da kapalı pozisyonlarda yağın tanktan taşabileceği unutulmamalıdır. Bu sebepler göz önüne alınılarak fazladan boşluk bırakılmalıdır. Yağ seviyesinin kontrol edilebilmesi için, bir cam veya plastik seviye göstergesi, bir tüp veya bir seviye çubuğu kullanarak sıvı seviyesini kontrol etmek gerekir.

Filtreler

Hidrolik sistemler için hidrolik yağ ilgili en büyük endişe kirlenmedir. Pas, yabancı parçacıklar ve su, herhangi bir hidrolik sistemin arızalanmasına neden olabilecek bazı kirletici maddelerdir. Filtreler, hidrolik sistemlerinde bu yabancı parçacıkları gidermek ve yağı temiz tutmak için kullanılır. Filtreyi düzenli aralıklarla temizlemek veya değiştirmek önemlidir. Aksi takdirde, hidrolik yağ kirlenir ve başka sorunlara neden olur. Genel olarak, filtre üniteleri ana bileşenlerin zarar görmesini önlemek için basınç ve dönüş hatlarına monte edilir. Tank filtreleri, hat filtreleri, çevrimdışı filtreler bunlardan bazılarıdır. Ayrıca, havalandırma, mıknatıs ayırıcılar, yağ doldurma delikleri, vb. gibi diğer temizleme ekipmanları, yağ kirliliği giderilmesi için kullanılabilir. Kirliliğe neden olan yabancı maddelerin pompaya girmesini önlemek için tank filtreleri pompanın önüne yerleştirilir. İki tiptedirler; emiş filtresi ve geri dönüş filtresi. Emiş filtreleri, pompa emiş portuna monte edilir ve geri dönüş filtresi, işlemden sonra tanka geri dönen yağı temizler. Hat filtreleri, yabancı maddeleri çalışma sıvısından çıkarmak için kullanılır. Bu filtreler basınç, akış hızı ve filtrasyon derecelerine bağlı olarak seçilir. Çevrim dışı filtreler, bir pompa ve filtre kullanarak depodaki çalışan hidrolik yağı temizler.

Hidrolik Pompa

Hidrolik endüstrisinde, bir pompa her hidrolik sistemin kalbi olarak kabul edilir. Çünkü bir pompa, akışkanların mekanik enerjisini hidrolik enerjiye dönüştüren bir bileşendir. El pompaları ve güçle çalışan pompalar, iki hidrolik pompa kategorisidir. Güç tahrikli pompalar, hidrolik endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. El pompaları, güç pompalarının arızalandığı acil durumlar için uygundur. Pistonlu pompalar, dişli pompalar ve paletli pompalar, güç pompalarının önemli sınıflamalarıdır. .

Hidrolik Valf

Bir hidrolik sistemde, valflerin birden fazla işlevi vardır. Sistemdeki yağ akışını yönlendirir, yağ akışını kontrol eder ve sistem basıncını düzenler. Valflerin tüm bu işlevleri yerine getirmek için yaptığı şey sadece açma ve kapamadır. Mekanik olarak çalışan, elektrikle çalışan ve pilotla çalışan valfler piyasada bulunmaktadır. Pilot uygulama valfleri çoğu hidrolik uygulamasında kullanılır. Yön kontrol valfi, basınç kontrol vanası ve akış kontrol valfi üç önemli hidrolik valf tipidir. Yön kontrol valfi yağ akışını yönlendirir, basınç kontrol valfi akışkanların basıncını düzenler ve akış kontrol valfi sistemdeki yağ akışını kontrol eder.

Hidrolik Aktüatörler

Hidrolik aktüatörler, hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür. Hidrolik silindirler ve hidrolik motorlar iki önemli aktüatör tipidir. Hidrolik silindirler tek yönlü bir kuvvet üretir. Bu yüzden buna doğrusal hareket aktüatörleri denir. . Hidrolik motor, hidrolik enerjiyi dönen mekanik enerjiye dönüştüren başka bir çalıştırma tertibatı türüdür. Yağın motora doğru akışı, dönme hızını belirler. Dişli, paletli ve pistonlu, hidrolik motorların üç sınıflandırmasıdır. Dişli ve paletli motorlar düşük maliyetli ve yüksek devir gibi avantajlara sahip basit döner sistemlerdir. Karmaşık pistonlu motorlar yüksek kaliteli tahrik sistemleri için uygundur.

Akümülatörler

Hidrolik sistemlerde enerji birikimi, şok emilimi ve titreşimlerin emilimi için akümülatörler kullanır. Akümülatörler, büyük bir akış hızına ulaşmaya ve sesleri ve titreşimleri en aza indirmeye yardımcı olur. Balon tipi, diyafram tipi, piston tipi farklı akümülatör tipleridir.

Hidrolik Keçeler

Hidrolik contalar genellikle metalik olmayan, kauçuk, PTFE ve poliüretan (AU) gibi malzemelerden yapılmış oldukça yumuşak halkalardır. Contalar hidrolik sıvıların sızmasını önler. Statik ve dinamik contalar, hidrolik contaların iki ana sınıflamasıdır. Dinamik contalar, nispi harekete sahip parçalar arasında kullanılır. Benzer şekilde, parçalar arasında hareket gerektirmeyen statik contalar kullanılır.

Hidrolik hortumlar

Esnek hidrolik hortumlar, pompalar, motorlar, silindirler vb. gibi ayrı bileşenleri birleştirir ve aralarında sıvı aktarımı yapar. Hortumların esnek yapısı, daha az yer gerektiren uygulamalar için uygun olmasını sağlar. Ayrıca, bakım ve montaj kolaylığı hidrolik hortumların diğer avantajlarıdır. Hidrolik sistem yüksek sıcaklık ve basınç altında çalıştığından, hortumlar birkaç takviye tel katmanı ile yapılır.

Hidrolik Borular

Hidrolik borular ve esnek hidrolik hortumlar ile aynı işleve sahiptir. Hidrolik sistemin bileşenleri arasında sıvı aktarırlar. Sert yapısı nedeniyle, bu tür bağlantılar daha fazla alan ve montaj süresi gerektirir.